ทัวร์กัมพูชา-เวียดนาม พนมเปญ โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน รถปรับอากาศ
dot dot
dot
เข้าสู่ระบบ
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletเว็บซื้อขาย
dot

dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน


เอสซีฮอลิเดย์
Indochina Explorer
เกตเวย์อินโดไชน่า
สยามนครเดินรถ
ออกแบบเว็บไซต์
ดำน้ำ เกาะทะลุ ตกหมึก ที่พัก จ.ประจวบ
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ซันมูนทัวร์
ThaiBestJobs.Com | แหล่งหางานทั่วประเทศไทย :: หางาน ค้นหางาน สมัครงาน ประกาศงาน
กล้องวงจรปิด ขายส่งกล้องวงจรปิด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด


ทัวร์กัมพูชา-เวียดนาม พนมเปญ โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน รถปรับอากาศicon  
รหัส : KH0008
รายละเอียดย่อ :
กำหนดการเดินทาง
14,900 .- วันที่ 15-19 กรกฎาคม
14,900 .- วันที่ 10-14 สิงหาคม
14,900 .- วันที่ 21-25 กันยายน
รายละเอียดทั้งหมด :
ทัวร์สงกรานต์ 2557 ทัวร์กัมพูชา-เวียดนาม พนมเปญ โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน รถปรับอากาศ ทัวร์กัมพูชา-เวียดนาม พนมเปญ โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน รถปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง    

14,900 .- วันที่ 15-19 กรกฎาคม    

14,900 .- วันที่ 10-14 สิงหาคม

 14,900 .- วันที่  21-25 กันยายน             

ทัวร์กัมพูชา - เวียดนาม 5 วัน 4 คืน

ทัวร์กัมพูชาวันแรก กรุงเทพฯ – ปอยเปต  – พระตะบอง – พนมเปญ
เช้า คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับ  ออกเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถึงตลาดโรงเกลือ นำท่านข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา(บริการข้ามแดนพิเศษ VIP) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินต่อสู่ กรุงพนมเปญ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองพระตะบอง
บ่าย ถึงกรุงพนมเปญ  นำท่าน จากนั้นเดินทาง สู่วัดพนม  วัดที่เป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ  
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์กัมพูชาวันที่สอง พนมเปญ – อุโมงค์กูจี – โฮจิมินห์ซิตี้
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ด่านชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม                                                                                    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ยินดีต้อนรับสู่ประเทศเวียดนาม  มุ่งหน้าสู่ อุโมงค์กูจี ในอดีตชาวเวียดกงได้ขุดขึ้น ในระหว่างสงครามมี  ชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ  80,000 คน  สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย   และยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน   รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า  200  กิโลเมตร มีขนาดพอดีตัว  ภายในบริเวณอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหารพร้อมชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกง  นอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย   หลังขึ้นจากอุโมงค์นำท่านสู่อดีตราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   “โฮจิมินท์ ซิตี้”   เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศลปรากฎให้เห็นอยู่มากมาย ด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน การตกแต่งประดับประดาไฟในช่วงอาทิตย์ลับฟ้า, ผู้คนในชุดอ๋าวหญ๋ายแปลกตา กับอากาศเย็นสบาย ๆ คงจะทำให้ท่านหลงเสน่ห์ได้
เย็น รับประทานอาหารเย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์กัมพูชาวันที่สาม  โฮจิมินห์  - หมีถ่อ – อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ หมี่ถ่อ  (Mekong Delta) หรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ชมบรรยากาศสภาพภูมิประเทศ  สัมผัสวิถีการดำรงชีวิตของชาวชนบทเวียดนาม  ตลอดสองข้างทาง  นำท่านล่องเรือในแม่น้ำโขง สู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เกาะเล็ก ๆ ชม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำลูกกวาดจากมะพร้าว  เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ใช้วัตถุดิบจากมะพร้าว  ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านในบรรยากาศร่มรื่นในสวนผลไม้  จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะตามสวนผลไม้ ล่องเรือเล็กชมธรรมชาติและวิถีชีวิตตามชายฝั่งมาแม่น้ำโขง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่โฮจิมินท์  ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน 
  จากนั้นช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน   เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ร้องเท้า ในราคาขายส่ง
เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักเมืองโฮจิมินห์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์กัมพูชาวันที่สี่ โฮจิมินห์ – พนมเปญ – ตูแสลง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ โดยใช้เส้นทางผ่านโฮจิมินห์ เข้าด่าน Mocbai สู่ประเทศกัมพูชาที่ด่าน Ba Wat
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
  เดินทางสู่ พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์”   เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ สักการะเจดีย์เงินชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวังซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวนำท่านสู่ชมบรรยากาศของห้องขังยุคเขมรแดงเรืองอำนาจที่ คุกตูแสลง  ย้อนรอยประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมร สมัยเขมรแดงครองความยิ่งใหญ่ที่กล่าวขานไปทั่วโลก  
เย็น รับประทานอาหารเย็น  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์กัมพูชาวันที่ห้า พนมเปญ – พระตะบอง – ปอตเปต – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เดินทางสู่เมืองพระตะบอง ผ่านเมืองกัมปงชนัง เป็นเมืองที่มีชื่อในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในเรือน แวะซื้อของที่ระลึกที่สลักจากหินสี ที่โพธิ์สัตว์เป็นแหล่งหินสีที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองพระตะบอง  หลังอาหารนำท่าน เดินทางกลับสู่ด่านปอยเปต(บริการข้ามแดนพิเศษ VIP)
เย็น ถึงปอยเปตด่านไทย – กัมพูชา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ สู่ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 
อัตราค่าบริการรวม
-ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น
-ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ 
-ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน
-ค่าประกันภัย (วงเงินประกัน 1,000,000 บาท)
อัตราค่าบริการไม่รวม    
- ค่าวีซ่ากัมพูชา  1,000 บาท * 2 ครั้ง (กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย) 
- ค่าวีซ่าเวียดนาม 2,500 บาท (กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%  
ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่านละ  50 บาทต่อคน รวมเป็น  150  บาท  ต่อท่าน
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว  
เอกสารการทำวีซ่า   (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 7 วันก่อนเดินทาง)
1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)        
2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
3. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ที่อยู่ :  เลขที่ 65/618 ซ.เอกชัย 80/2 เขต :  บางบอน แขวง : บางบอน
จังหวัด :กรุงเทพฯ     รหัสไปรษณีย์ : 10150
มือถือ :  081-819-6402,091-887-2149,081-870-6343
อีเมล : subpayhera@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.subpayhera.com